“Nỗ lực cao nhất của chúng ta phải là phát triển những con người tự do, những con người có khả năng tự xác định mục đích và phương hướng trong cuộc đời mình. Sự cần thiết của trí tưởng tượng, khả năng nhận biết Chân lý và tinh thần trách nhiệm – Ba năng lực này chính là trọng tâm của giáo dục.”

                                                                                  – Rudorf Steiner –

Đồng hành cùng giáo dục

Steiner/Waldorf

tại Việt Nam

Hãy đăng kí làm thành viên của SWAVN!

CÁC TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN TRƯỜNG/ NHÓM TRƯỜNG STEINER/WALDORF TẠI VIỆT NAM

TIN TỨC

thanh cherry

Thanh Cherry

Chủ tịch SWAVN

Thạc sĩ Giáo dục Mầm non tại Đại học Western Sydney, Úc

Hơn 40 năm kinh nghiệm trong giáo dục mầm non Steiner – Waldorf.

Từng làm Tổng  điều phối cho Chương trình Đào tạo và Cố vấn chuyên môn Giáo viên Mầm non tại Trung Quốc (WECC), và hiện đang là Cố vấn tổng quát cho WECC

Cố vấn tổng quát cho các khóa đào tạo và cố vấn chuyên môn Giáo viên tại Việt Nam từ năm 2012 đến nay.